Oznaczenia kabli i przewodów

Składniki oznaczeń kabli i przewodów:

A – umieszczone przed literą K oznacza przewód z żyłami aluminiowymi, jeśli jest umieszczone na końcu oznaczeń literowych, oznacza osłonę zewnętrzną wykonaną z materiału włóknistego

Al – umieszczone przed K oznacza powłokę aluminiową

Ap – oznacza zastosowany pancerz z drutów płaskich aluminiowych

c – zamieszczone po literze X oznacza izolacje z polietylenu ciepłoodpornego, jeśli jest zamieszczone po literze Y oznacz powłokę polwinitową ciepłoodporną

Fo – oznacza zastosowany pancerz z drutów okrągłych stalowych

Fp – oznacza zastosowany pancerz z drutów płaskich stalowych

Ft – oznacza zastosowany pancerz z taśm stalowych

H – zamieszczone przed litera K lub AK oznacza przewód ekranowany

K – przewód z żyłą/żyłami miedzianymi, z izolacją i powłoką papierową

k – oznacza osłonę z taśm polwinitowych

n – oznaczenie przewodu z syciwem nieściekającym

S – umieszczone po X oznacza izolację z polietylenu usieciowanego

T – występuje na końcu oznaczeń literowych, oznacza możliwość zastosowania w warunkach tropikalnych

X – jeśli występuje przed literą K, oznacza powłokę przewodu polwinitową, jeśli występuje po K oznacza izolację polwinitową

Y – należy zwrócić uwagę, czy litera Y jest umieszczona przed literą K, wtedy przewód ma powłokę polietylenową czy po literze K, w takim wypadku przewód ma izolację polwinitową
YKG – przewód z miedzianymi żyłami, z izolacją polwinitową w powłoce ołowianej
YKY – kabel z miedzianymi żyłami, z izolacją i powłoką polwinitową

y – zamieszczone na końcu symboli literowych oznacza powłokę polwinitową na opancerzeniu przewodu

żo – występuje na końcu oznaczeń literowych, oznacza żyłę ochronną

żp – występuje na końcu oznaczeń literowych, oznacza przewód z żyłami probierczymi

3 – wyjątek, bo cyfra znajduje się w sekcji literowej, oznacza przewód trójpłaszczowy

Oznaczenia kabli i przewodów – porównanie norm PN-93/E-90401 i DIN VDE 0276-603:

Nazewnictwo wg PN-93/E-90401 Nazewnictwo wg DIN VDE 0276-603
SMYp 300/300V H03 VH-H
OMY 300/300V H03 VV-F
OMYP 300/300V H03 VVH2-F
LgY 30/500V H05 V-K
LgY 450/750V H07 V-K
DY 300/500V H05 V-U
DY 500/750V H07 V-U
OWY 300/500V H05 VV-F
OWY 300/500V H05 RR-F
OPD H07 RR-F
YDYżo 300/500V NYM-J
YDY 300/500V NYM-O
YKYżo 0,6/1KV NYY-J
YKY 0,6/1KV NYY-O
YAKY 0,6/1kV NAYY-O
YAKYżo 0,6/1kV NAYY-J
AsXSn 0,6/1kV NFA2X
YHAKXS NA2XSY
XHAKXS NA2XS2Y
YAKY 0,6/1kV NAYY
YAKXS NAXY