Autonomiczne czujki czadu, gazu i dymu

 


Autonomiczne czujki przystosowane są do wykrywania obecności gazów mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu człowieka. Wykrywają gaz ziemny ulatniający się z instalacji kuchennych i grzewczych w blokach, gazy LPG propan-butan, metan, opary benzyny i rozpuszczalników, tlenek węgla (czadu) – niezwykle niebezpieczny, bezwonny gaz, którego wdychanie może doprowadzić do śmierci. Czujki te pracują autonomicznie, bez konieczności montowania instalacji alarmowej, w zależności od modelu są zasilane bateryjnie lub sieciowo AC230V.

 

Zagrożenia w zależności od stężenia gazu we wdychanym powietrzu:

100-200 ppm – ból głowy po 2-3 godz;

400 ppm silny ból głowy po ok. 1 godz.;

800 ppm – zawroty głowy, wymioty, konwulsje po 45 minutach; po 2 godzinach śpiączka

ppm (ang. parts per million) – przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

1 \ {\rm ppm} = \frac {1} {10^{6}} \implies 10^{-4}\%

W przypadku mieszanin gazów stężenie wyrażone w ppm może być łatwo przeliczone ze stężenia molowego poprzez pomnożenie tego ostatniego przez milion. W przypadku roztworów ciekłych sytuacja się komplikuje, gdyż trzeba jeszcze wziąć pod uwagę gęstość i masę cząsteczkową rozpuszczalnika.

Jednostka ppm jest też czasem stosowana jako sposób wyrażenia ułamka wagowego, zwykle jednak w takim przypadku należy o tym specjalnie poinformować pisząc np. ppm (wagowo). Gdy za skrótem ppm nie ma żadnych dodatkowych informacji, przyjmuje się, że mowa jest o ułamku molowym. (źródło: http://pl.wikipedia.org)

Dostępne w sprzedaży modele:

Inteligentna czujka tlenku węgla (czadu) Model: RCC426

ciągła detekcja stężenia tlenku węgla,
alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB, alarmowanie o niskim poziomie baterii, czerwona dioda sygnalizująca zagrożenie, zielona dioda sygnalizująca poprawną pracę, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla), funkcja testowania alarmu / pomiaru stężenia tlenku węgla, wyświetlacz LCD informuje o stężeniu i stanie czujnika, automatyczna diagnostyka czujnika, funkcja oszczędzania energii podczas alarmowania,
zasilanie: 3 baterie AA 1,5V,
warunki użytkowania: temp. 5~40°C, wilgotność 20~90%

Zintegrowana czujka gazu i tlenku węgla (czadu) Model: RC411COM

doskonała niezawodność i stabilność pracy, alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB, funkcja testu czujnika
alarmowanie o zagrożeniu dźwiękowe i wizualne, automatyczna diagnostyka poprawności pracy czujnika, reaguje na opary rozpuszczalników i benzyny
wykrywa wszystkie rodzaje gazów łatwopalnych, bezpieczny niskonapięciowy czujnik,
zasilanie: AC230V/ 50~60Hz,
pobór prądu
czuwanie: mniej niż 40mA, 0,6W,
alarmowanie: mniej niż 80mA, 2W, warunki użytkowania: temp. 4~38°C, wilgotność 25~85%

Czujka dymu
Model: RCS420

fotoelektryczny czujnik dymu, alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB, alarmowanie o niskim poziomie baterii, wysoka czułość, detekcja dymu na zasadzie rozpraszania światła, funkcja testowania alarmu, czerwona dioda LED sygnalizująca alarm, unikalna blokada baterii, zapobiegająca wypadnięciu,
zasilanie bateryjne, bateria 9V, warunki użytkowania: temp. 5~40°C, wilgotność 20~90%

Czujka gazu
Model: RCG410

wysoka czułość detekcji, alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB, czerwona dioda sygnalizująca zagrożenie, zielona dioda sygnalizująca poprawną pracę, funkcja testowania alarmu, wykrywa gazy: LPG (propan-butan, gaz ziemny, metan, mniej czuły na opary benzyny i rozpuszczalników) niskie zużycie energii 1.7W,
zasilanie: AC230V/50~60Hz,
warunki użytkowania: temp -5~50°C,
wilgotność 20~95%

Pozostałe – proszę pytać sprzedawcę.

Zapraszamy na zakupy do naszych oddziałów.